Styret

Styret i kiwanisåret 2014 – 2015 består av:

 

President – Sigmund Fosse

Neste president – Jan Olav Jensen

Forrige president – Paul Mannes

Kasserer – Truls Jørgensen

Sekretær – Per Inge Persson

Styremedlem – Arne Hytten