Om klubben

Kiwanis Club Haugesund er en del av Kiwanis International distrikt Norden
Kiwanis er en humanitær organisasjon av frivillige som arbeider for barn og unges oppvekstsvilkår i nærmiljøet.

Kiwanis Club Haugesund ble dannet i 1983 og er en åpen klubb.  Vi er i dag 27 medlemmer som møtes hver 14. dag.
Møtelokale ligger sentralt i Haugesund sentrum.

Vårt formål er å bidra til et bedre liv og oppvekstmiljø for barn og unge, samtidig som vi vektlegger et godt sosialt miljø blant klubbens medlemmer. Vi engasjerer oss i prosjekter som støtter opp under klubbens formål, både lokalt og gjennom Kiwanis International.